Kti ES Projektai

 

UAB „Rail Asset Management“ įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą – E. komercijos sprendimų diegimas UAB „Rail Asset Management“ veikloje

Projekto tikslas - informacinių technologijų diegimas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą.

UAB „Rail Asset Management“ verčiasi vagonų nuoma. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumą, nuspręsta investuoti į šį e. komercijos modelio diegimo projektą, kuris sudarys sąlygas klientams užsakyti, valdyti paslaugas, už jas atsiskaityti per klientų savitarnos sprendimą. Dėl ES investicijų projektas bus įgyvendintas per trumpesnį laikotarpį ir didesne apimtimi.

Įgyvendinus projektą, sukurta e-komercijos sistema vartotojui leis pačiam išsirinkti reikalingus vagonus, supildyti užsakymui reikalingą informaciją, atlikti užsakymą ir apmokėjimą, stebėti užsakymo vykdymą ir matyti savo paskyroje (savitarnoje) visus reikalingus su užsakymu susijusius dokumentus.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projekto biudžetas – 35000 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 8 mėnesiai.